Báo giá quảng cáo
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Top | 640x320 CPM 33,000 30,000 0.15% - 0.25% Demo Nhóm 2
Top expand | 640x320 => 375x750
CPM 39,000 35,000 0.15% - 0.25% Demo Nhóm 2
Article | 320x500
CPM 27,000 25,000 0.2% - 0.35% Demo Nhóm 2
eMagazine | 640x870
CPM 33,000 30,000 0.2% - 0.35% Demo
Inpage | 375x750
CPM 66,000 50,000 0.3% - 0.65% Demo
Hookeye | 300x670
CPM 66,000 50,000 0.3% - 0.65% Demo
Catfish banner | 375x100 CPM 50,000 45,000 0.1%-0.3% Demo Nhóm 2
Mobile Mix Format
(Bao gồm Top, Inpage, iPoster, eMagazine, Medium Banner, Popup, iCatfish)
CPC 4,000 3,500 Nhóm 3
CPM 33,000 30,000
CPC Inpage | 375x750 CPC 10,000 8,000 Demo
Billboard Mobile | 640x640
CPM 55,000 50,000 0.1%-0.25% Demo Nhóm 2
Fullpage Mobile | 640x320, 375x750 CPM 99,000 90,000 0.2%-0.3% Demo
Fullpage Plus Mobile | 640x640, 375x750 CPM 126,000 115,000 0.2%-0.3% Demo
Synchronized ads Mobile Plus | 640x320, 375x750, 320x500 CPM 125,000 - 0.2%-0.3% Demo
Sponsor Page | 640x680, 640x360,640x1076 CPM 148,000 135,000 0.5% - 1% Demo
POP-UP Mobile | 640x1280 CPM 90,000 81,000 4%-5% Demo
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Super Leaderboard | 980x90 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Leaderboard | 728x90 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Medium rectangle | 300x250 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Skycraper | 160x600 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Half page | 300x600 CPM 20,000 18,000 0.03% - 0.05% Demo
Sticky | 300x600 CPM 25,000 22,000 0.03% - 0.05% Demo
Article | 660x300 CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Demo Nhóm 2
Hot Half page | 300x600 CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Demo Nhóm 2
Hot half page expand | 300x600 -> 1600x1200 CPM 39,000 35,000 0.04%-0.05% Demo Nhóm 2
Billboard (Top) | 1160x250 CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Demo Nhóm 2
King size mix format (Top, Bottom, Half page, Article, Super midscroll) CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Nhóm 2
Hookeye | 450x600 CPM 44,000 40,000 0.1% - 0.2% Demo Nhóm 2
CPM Fullpage | 1160x250, 300x600, 1920x1200 CPM 99,000 90,000 0.2%-0.5% Demo
CPM fullpage PC plus | 1920x1200, 1920x350, 300x600 CPM 137,000 125,000 0.2%-0.4% Demo
Fullpage sticky PC | 1160x250, 300x600, 1920x1000
(Sticky đến cuối trang bài viết)
CPM 125,000 114,000 0.2%-0.5% Demo
Sponsor Page | 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 CPM 148,000 135,000 0.5% - 1% Demo
Slider PC | 1920x1200 CPM 90,000 81,000 0.1%-0.2% Demo
Billboard Expand | 1160x250 => expand 1600x1200 CPM 39,000 35,000 0.05% - 0.1% Demo Nhóm 2
Super Billboard | 1920x450 CPM 70,000 63,000 0.05%-0.25% Demo
Super billboard Plus | 1920x350, 1920 x 1200 CPM 120,000 108,000 0.1%-0.2% Demo
SUPER MIDSCROLL PC | 1280x720 CPM 70,000 63,000 0.1%-0.2% Demo
Popup vertical | 300x385 CPM 22,000 20,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup standard | 300x250 CPM 20,000 18,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup big vertical | 300x600 CPM 31,000 28,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup expandable | 300x250 ->500x300 CPM 27,000 25,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup Fiteye | 370x250 CPM 22,000 20,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup medium rectangle | 475x325 CPM 31,000 28,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup page takeover | 120x250, 300x250, 980x500,300x150 CPM 44,000 40,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup large rectangle | 600x400 CPM 49,000 45,000 0.1% - 0.2% Demo Nhóm 2
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Top banner PC-MB
PC: 1160x250 & MB: 640x320
CPM 33,000 30,000 0.1%-0.12% Demo PC
Demo MB
Nhóm 2
Top banner expand PC-MB
PC: 1160x250 (safezone 980x250) => 1600x1200 (safezone 980x500)
MB: 640x320 => 375x750
CPM 39,000 35,000 0.1%-0.12% Demo PC
Demo MB
Nhóm 2
Billboard PC-MB
PC: 1920x450 & MB: 640x640
CPM 60,000 55,000 0.1%-0.2% Demo PC
Demo MB
Nhóm 2
Fullpage PC-MB
PC: 1920x1200, 1160x250, 300x600
MB: 640x320, 375x750
CPM 99,000 90,000 0.2%-0.3% Demo PC
Demo MB
Fullpage Plus PC&MB
PC: 1920x1200, 1920x350, 300x600
MB: 640x640, 375x750
CPM 132,000 120,000 0.2%-0.4% Demo PC
Demo MB
Sponsor Page PC-MB
PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900
MB: 640x680, 640x360,640x1076
CPM 148,000 135,000 0.4%-0.5% Demo PC
Demo MB
Sponsor page layout (PC-MB)
PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900
MB: 640x680, 640x360,640x1076
BÀI 6,000,000 - 0.4%-0.5% Demo PC
Demo MB
Đơn giá không áp dụng chiết khấu
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR
CPM Fullpage | 1920x1200, 1160x250, 300x600 CPM 80.000 60.000 0.3% - 0.5%
Fullpage sticky PC |
1920x1200 (sticky đến cuối trang), 1160x250, 300x600
CPM 114.000 0.3% - 0.5%
Sponsor Page |
1920x1200, 1120x320, 1120x450, 300x600, 300x900
CPM 135.000 115.000 0.5% - 1%
Brand Page | 300x2000 CPM 60.000 45.000 0.1% - 0.2%
Titanium | 1160x250 & 300x600 CPM 40.000 28.000 0.1% - 0.2%
Super Billboard | 1920x450 CPM 70.000 0.05% - 0.25%
Super billboard Plus | Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
CPM 140.000 0.1% - 0.2%
Billboard Expand | 1160x250px => 1160x1200 CPM 35.000 25.000 0.05% - 0.1%
On-Image | 580x120 -> 580x488 CPM 25.000 18.000 0.1% - 0.2%
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
TVC Skipable 15s | 640x360
CPM 100,000 - 0.3% - 1% Demo
TVC Skipable 30s | 640x360
CPM 108,000 - 0.3% - 1% Demo
TVC Super Pre-roll | 640x360
CPM 130,000 - 0.3% - 1% Demo
TVC Expandable pre-roll | 640x360
CPM 130,000 - 0.3% - 1% Demo
Bumper Ad | 640x360
CPM 96,000 - 0.3% - 1% Demo
tbody>
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
iTVC | 640x360
CPM 40,000 36,000 0.1% - 0.3% Demo
Vertical Video | 375x750
CPM 66,000 50,000 0.3% - 0.65% Demo
Catfish video | 320x180 CPM 50,000 45,000 0.1%-0.3% Demo Nhóm 2
iTVC Fiteye popup | 370x250
CPM 27,000 25,000 0.1% - 0.2% Demo
iTVC medium popup | 475x325
CPM 38,000 35,000 0.1% - 0.2% Demo
iTVC popup page takeover | 370x250->980x500
CPM 50,000 45,000 0.1% - 0.2% Demo
iTVC large popup | 640x400
CPM 59,000 54,000 0.1% - 0.2% Demo Nhóm 2
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Ghi chú
Trueview 6s View 110 - 0.1%-0.3% Trueview chạy mix các formats Instream Video; iTVC trên cả PC và Mobile. Format sẽ phụ thuộc vào inventory tại thời điểm chạy chiến dịch.
Trueview 10s View 200 -
Trueview 15s View 260 -
Trueview 30s View 380 -
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Ghi chú
Video package CPM 48,000 - 0.20% Mix Instream PC-MB, in feed PC-MB, in slide PC, iCatfish, vertical video, medium video, masthead PC-MB video
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Native ad PC
PC: 640x400, Logo 200x200
Title: < 15 ký tự
Sapo: < 90 Ký tự
CPM 25,000 22,000 0.1%-0.2% Demo
Native ad MB
MB: 640x360, Logo 200x200
Title: < 15 ký tự
Sapo: < 90 Ký tự
Demo
Native ad PC -MB CPC CPC 5,000 3,500 Nhóm 1
CPC bidding 2,500 Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu
Native video PC | Video: 640x360
CPM 40,000 36,000 0.2% Demo
Native video MB | Video: 640x360
Demo
Native box PC | 620x400, 475x300, 860x600
CPM 27,000 25,000 0.1%-0.2% Demo Nhóm 2
Native box MB | 468x650, 600x860, 860x600
Demo
Native box PC | 620x400, 475x300, 860x600
CPC 5,500 4,000 Demo
Native box MB | 468x650, 600x860, 860x600
Demo
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
On-Image PC | 580x120 -> 580x488 CPM 30,000 27,000 0.1% - 0.2% Demo
On-Image MB | 750x200 -> 750x634
Demo
On-image PC Expand | 580x120 (expand 580x488) -> 1600x1200 CPM 36,000 33,000 0.1% - 0.2% Demo
On-image Library PC | 580x488, 580x120, 24x24 CPM 36,000 33,000 0.1% - 0.2% Demo
On-image Library MB | 750x634, 750x200, 36x36 Demo
On-image Library PC - MB CPC CPC 7,000 6,000 0.1% - 0.2% Nhóm 2
On-image Video PC | 640x360 CPM 40,000 36,000 0.1% - 0.2% Demo
On-image Video MB | 640x360 Demo
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Website Tên gọi vị trí
(Adformat)
Kích thước
(Dimension)
Demo Cách tính giá Đơn Giá
(VNĐ)
Est.
Traffic/tuần/slot
CTR trung bình
(%)
Ghi chú
Cafef.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 150,000,000 300 - 350K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 5/tuần 210,000,000 500 - 600K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 5/tuần 90,000,000 500 - 600K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 1 640x870 Chia sẻ 5/tuần 75,000,000 500 - 600K 0.08 - 0.1
eMagazine Mobile 2 640x870 50,000,000 500 - 600K 0.08 - 0.1
Cafebiz.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 45,000,000 70 - 80K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 105,000,000 200 - 250K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 200 - 250K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 25,000,000 200 - 250K 0.08 - 0.1
Vneconomy.vn Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 20,000,000 32 - 35K 0.1 - 0.15
Catfish Banner 300x50 20,000,000 32 - 35K 0.1 - 0.3
nld.com.vn Top Banner Mobile 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 10,000,000 300- 350K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 10,000,000 300- 350K 0.08 - 0.1
thanhnien.vn Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 500-550K 0.08 - 0.15 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
vtv.vn Medium banner 640x320 Chia sẻ 3/tuần 10,000,000 50 - 60K 0.02 - 0.04
tuoitre.vn Top Banner Mobile 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 500 - 520K 0.05 - 0.08 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
Medium 1 300x250 25,000,000 500 - 520K 0.02 - 0.03
Medium 2 300x250 20,000,000 500 - 520K 0.02 - 0.03
Medium 3 300x250 15,000,000 500 - 520K 0.02 - 0.03
Medium 4 300x250 12,000,000 500 - 520K 0.02 - 0.03
Mobile Catfish 640x200 35,000,000 500 - 520K 0.02 - 0.03
kenh14.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 150,000,000 1.5 - 1.7M 0.15 - 0.2
Chia sẻ 5/tuần 210,000,000 1.8 - 2M
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 5/tuần 90,000,000 1.8 - 2M 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 70,000,000 1.2 - 1.4M 0.08 - 0.15
soha.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 35,000,000 350 - 400K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 85,000,000 550 - 600K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 50,000,000 550 - 600K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 40,000,000 350 - 500K 0.08 - 0.15
afamily.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 15,000,000 200 - 250K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 500 - 550K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 25,000,000 500 - 550K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 23,000,000 250 - 300K 0.08 - 0.15
Giadinh.net.vn Top Banner Mobile 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 8,000,000 200 - 300K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 7,500,000 50 - 100K 0.08 - 0.15
gamek.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 80 - 90K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 60,000,000 200 - 250K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 200 - 250K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 27,000,000 100 - 150K 0.08 - 0.15
Genk.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 60 - 70K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000 130 - 180K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 25,000,000 130 - 180K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 20,000,000 80 - 120K 0.08 - 0.15
Autopro.com.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 20,000,000 25 -35K 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 60 -100K
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 60 -100K 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 10,000,000 30 -50K 0.08 - 0.15

Vneconomy.vn
Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 20,000,000 32 - 35K 0.1 - 0.15
Center Banner (300x250) 300x250 10,000,000 25 - 28K 0.08 - 0.15
Center Banner (300x500) 300x500 20,000,000 25 - 28K 0.08 - 0.15
Catfish Banner 300x50 20,000,000 32 - 35K 0.1 - 0.3
Bottom Banner 300x250 10,000,000 32 - 35K 0.08 - 0.15
suckhoedoisong.vn Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 0.1 - 0.15
Center 1 300x250 10,000,000 0.08 - 0.15
Center 2 300x250 8,000,000 0.08 - 0.15
Bottom 300x250 6,000,000 0.08 - 0.1
Website Tên gọi vị trí | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Kích thước
(Dimension)
Demo Cách tính giá Đơn Giá (VNĐ) Est.
Traffic/tuần/slot
CTR trung bình
(%)
Ghi chú
Cafef.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 340,000,000 250-300K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 80,000,000 50-60K
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 370,000,000 250-300K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 88,000,000 50-60K
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 135,000,000 250-300k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 190,000,000 350-400k
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 180,000,000 250-300k 0.1
Chia sẻ 5/tuần 255,000,000 350-400k
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 260,000,000 250-300k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 360,000,000 350-400k
Top banner Expand
1040x90->1040x250
Chia sẻ 3/tuần 125,000,000 450 - 500K 0.05 - 0.07
CPD KingSize 1040x250 Chia sẻ 5/tuần 125,000,000 350-400k 0.07 - 0.09
Big Rectangle 300x385 75,000,000 350-400k 0.04 - 0.06
Mini Banner 300x250 40,000,000 350-400k 0.02 - 0.03
Center banner 700x90 Chia sẻ 5/tuần 55,000,000 500-550k 0.02 - 0.03
High Banner A 300x600 70,000,000 500-550k 0.02 - 0.03
High Banner B 300x600 55,000,000 450-500k 0.02 - 0.03
Cafebiz.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 120,000,000 30-35k 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 45,000,000 10-15k
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 132,000,000 30-35k 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 50,000,000 10-15k
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 45,000,000 30-35k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 100,000,000 89-90k
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 55,000,000 30-35k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 130,000,000 89-90k
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 75,000,000 30-35k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 175,000,000 89-90k
CPD KingSize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 70,000,000 89-90k 0.05 - 0.07
Medium Rectangle 300x250 27,000,000 70-80k 0.05 - 0.07
Big Rectangle 300x385 35,000,000 70-80k 0.07 - 0.09
Center banner 700x90 27,000,000 70-80k 0.04 - 0.06
High banner 300x600 45,000,000 50-60k 0.02 - 0.03
nld.com.vn Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 8,000,000 - 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 300x250 12,000,000 - 0.03 - 0.04
Big Rectangle 300x385 12,000,000 - 0.04 - 0.05
thanhnien.vn Kingsize Masthead 970x250 DEMO Chia sẻ 3/tuần 35,000,000 0.03 - 0.05 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
Top banner 970x90 27,000,000 0.03 - 0.05
Medium Rectangle 1 300x250 25,000,000 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 2 300x250 20,000,000 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 3 300x250 15,000,000 0.03 - 0.04
Center Banner 1 970x90 20,000,000 0.03 - 0.04
Center Banner 2 970x90 10,000,000 0.03 - 0.04
Large Skyscraper 300x600 Độc quyền tuần 70,000,000 0.03 - 0.04
CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
DEMO Độc quyền ngày 70,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 30,000,000
vtv.vn Medium Rectangle 300x250 DEMO Chia sẻ 3/tuần 12,000,000 0.02 - 0.04
Big Rectangle 300x385 15,000,000 0.02 - 0.04
High banner A 300x600 25,000,000 0.02 - 0.04
High banner 300x600 15,000,000 0.02 - 0.04
Sticky 1 300x600 15,000,000 0.02 - 0.04
Sticky 2 300x600 12,000,000 0.02 - 0.04
Sticky 3 300x600 8,000,000 0.02 - 0.04
Medium banner 640x320 10,000,000 0.02 - 0.04
tuoitre.vn Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 20,000,000 500 - 550K 0.02 - 0.03 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
Top Billboard 980x250 30,000,000 500 - 550K 0.03- 0.04
Right Banner 1 300x250 30,000,000 500 - 550K 0.03 - 0.04
Right Banner 2 300x250 25,000,000 500 - 550K 0.01 - 0.02
Right Banner 3 300x250 15,000,000 500 - 550K 0.01 - 0.02
Right Banner 4 300x250 10,000,000 500 - 550K 0.01 - 0.02
Center banner 980x90 15,000,000 500 - 550K 0.01 - 0.02
Footer banner 980x90 5,000,000 100-200k 0.01 - 0.02
CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
DEMO Độc quyền/ngày 70,000,000 500 - 550K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 30,000,000 150 - 180K
Kenh14.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 350,000,000 650-700K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 70,000,000 100-150K
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 385,000,000 650-700K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 77,000,000 100-150K
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 110,000,000 650-700k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 155,000,000 900-980k
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 145,000,000 650-700k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 200,000,000 900k-1M
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 185,000,000 650-700k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 260,000,000 900k-1M
CPD Kingsize 1040x250 Chia sẻ 5/tuần 90,000,000 900k-1M 0.04 - 0.05
High banner A 300x600 60,000,000 800-900k 0.04 - 0.05
Medium Rectangle A 300x250 Chia sẻ 5/tuần 30,000,000 1.2-1.3M 0.05 - 0.07
Medium Rectangle B 300x250 30,000,000 1.2-1.3M 0.02 - 0.04
Medium Rectangle A+B 300x600 50,000,000 1.2-1.3M 0.02 - 0.03
High banner B 300x600 35,000,000 900k-1M 0.02 - 0.03
soha.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 115,000,000 120K - 150K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 40,000,000 30 - 50K
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 127,000,000 120K - 150K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 44,000,000 30 - 50K
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 120K - 150K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000 300 - 350K
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 40,000,000 120K - 150K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 94,000,000 300 - 350K
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 70,000,000 120K - 150K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 160,000,000 210 - 250K
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 210 - 250K 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 300x250 20,000,000 150 - 200K 0.03 - 0.04
Big Rectangle 300x385 25,000,000 150 - 200K 0.03 - 0.04
High banner 300x600 30,000,000 100 - 150K 0.04 - 0.05
Center banner 620x90 12,000,000 100 - 150K 0.04 - 0.05
Afamily.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 88,000,000 60 - 65K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 30,000,000 20 - 30K
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 97,000,000 60 - 65K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 33,000,000 20 - 30K
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 20,000,000 60 - 65K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 50,000,000 150 - 200K
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 30,000,000 60 - 65K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000 150 - 200K
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 50,000,000 60 - 65K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 115,000,000 150 - 200K
CPD KingSize 1040x250 Chia sẻ 3/tuần 25,000,000 150 - 200K 0.03 - 0.05
Medium rectangle 300x250 15,000,000 130 - 180K 0.03 - 0.05
Big rectangle 300x385 12,000,000 120 - 160K 0.07 - 0.08
Big banner 300x600 18,000,000 100 - 150K 0.05 - 0.06
Center banner expand
1160x90 -> 1160x480
18,000,000 100 - 150K 0.04 - 0.06
giadinh.suckhoe
doisong.vn
Double Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 10.000.000 0.03 - 0.05
Big Rectangle 300x385 12.000.000 0.03 - 0.05
Medium Rectangle 300x250 10.000.000 0.03 - 0.05
High banner 300X600 20.000.000 0.03 - 0.05
Gamek.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 90,000,000 40 - 50K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 32,000,000 12 - 18K
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 99,000,000 40 - 50K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 35,000,000 12 - 18K
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 50,000,000 40 - 50K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 110,000,000 100 - 150K
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 67,000,000 40 - 50K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 155,000,000 100 - 150K
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 70,000,000 40 - 50K 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 160,000,000 100 - 150K
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 45,000,000 100 - 150K 0.04- 0.05
Medium Rectangle 300x250 25,000,000 90 - 130K 0.04- 0.05
Big Rectangle 300x385 20,000,000 90 - 130K 0.04- 0.05
High banner 300X600 20,000,000 90 - 130K 0.02- 0.04
Genk.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 40 - 50K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 11,000,000 12 - 18K
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 33,000,000 40 - 50K 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 12,000,000 12 - 18K
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 40-50k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000 100 - 150k
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 40,000,000 40-50k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 90,000,000 100 - 150k
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 60,000,000 40-50k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 140,000,000 100 - 150k
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 100 - 150k 0.04- 0.05
Medium Rectangle 300x250 20,000,000 90 - 120k 0.04- 0.05
Big Rectangle 300x385 20,000,000 90 - 120k 0.02- 0.04
High banner 300X600 20,000,000 90 - 120k 0.02- 0.04
Autopro.com.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 25,000,000 10-15k 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 10,000,000 3-5k
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 28,000,000 10-15k 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 12,000,000 3-5k
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 15,000,000 10-15k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 35,000,000 25 -30k
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 20,000,000 10-15k 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 45,000,000 25 -30k
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 25 -30k 0.04- 0.05
Medium Rectangle 300x250 10,000,000 20 -25k 0.04- 0.05
Big Rectangle 300x385 10,000,000 20 -25k 0.02- 0.04
High banner 300X600 10,000,000 20 -25k 0.02- 0.04

Vneconomy.vn
Top Banner (Share3) 1100x250 DEMO Chia sẻ 3/tuần 45,000,000 32 - 35k 0.06 - 0.08 Không áp dụng
Top Banner (Độc quyền) 80,000,000 32 - 35k 0.06 - 0.08
Hot Banner 300x500 35,000,000 32 - 35k 0.04 - 0.06
Right banner 1 300x500 20,000,000 32 - 35k 0.04 - 0.06 Áp dụng chính sách mua 1 tặng 1 đến 31/12/2022
Right banner 2 300x500 20,000,000 32 - 35k 0.04 - 0.06
Right banner 3 300x500 20,000,000 32 - 35k 0.04 - 0.06
Center banner 1 980x90 20,000,000 19 - 21k 0.03 - 0.05
Center banner 2 980x90 20,000,000 19 - 21k 0.03 - 0.05
Center banner 3 980x90 20,000,000 19 - 21k 0.03 - 0.05
Center banner 4 980x90 20,000,000 19 - 21k 0.03 - 0.05
Bottom Banner 1100x250 15,000,000 9-11k 0.03-0.04
Vietnamnet.vn Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 80,000,000 0.06 - 0.08
Masthead 1100x250 85,000,000 0.06 - 0.08
Medium Rectangle 1 300x250 80,000,000 0.03- 0.05
Medium Rectangle 2 300x250 75,000,000 0.03- 0.05
Center Banner 1 980x250 85,000,000 0.03- 0.05
Big Banner 1 300x600 80,000,000 0.03- 0.06
Big Banner 2 300x600 70,000,000 0.03- 0.06
Center Banner 2 980x250 65,000,000 0.03- 0.05
Big Banner 3 300x600 55,000,000 0.03- 0.05
Center Banner 3 980x250 50,000,000 0.03- 0.05
Bottom Banner 980x250 45,000,000 0.03- 0.05
suckhoedoisong.vn Masthead 1110x100 DEMO Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 0.06 - 0.08
Background U 2000x1080 20,000,000
Right 1 300x600 12,000,000 0.03- 0.06
Right 2 300x600 10,000,000 0.03- 0.06
Right 3 300x250 8,000,000 0.03- 0.05
Right 4 300x250 6,000,000 0.03- 0.05
Right 5 300x250 5,000,000 0.03- 0.05
Center 1 970x250 12,000,000 0.03- 0.05
Center 2 970x250 10,000,000 0.03- 0.05
Bottom 970x250 8,000,000 0.03- 0.05
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount. (Riêng đơn giá Thanhnien, tuoitre đã bao gồm 10% VAT)
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Vui lòng đặt Booking trước tối thiểu 01 tuần để đảm bảo quảng cáo vẫn còn trống
- Danh mục ở trên mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể lựa chọn Website và Chuyên mục theo yêu cầu