Báo giá quảng cáo
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Top | 640x320 CPM 33,000 30,000 0.15% - 0.25% Demo Nhóm 2
Top expand | 640x320 => 375x750
CPM 39,000 35,000 0.15% - 0.25% Demo Nhóm 2
Article | 320x500
CPM 27,000 25,000 0.2% - 0.35% Demo Nhóm 2
eMagazine | 640x870
CPM 33,000 30,000 0.2% - 0.35% Demo
Inpage | 375x750
CPM 66,000 50,000 0.3% - 0.65% Demo
Hookeye | 300x670
CPM 66,000 50,000 0.3% - 0.65% Demo
Catfish banner | 375x100 CPM 50,000 45,000 0.1%-0.3% Demo Nhóm 2
Mobile Mix Format
(Bao gồm Top, Inpage, iPoster, eMagazine, Medium Banner, Popup, iCatfish)
CPC 4,000 3,500 Nhóm 3
CPM 33,000 30,000
CPC Inpage | 375x750 CPC 10,000 8,000 Demo
Billboard Mobile | 640x640
CPM 55,000 50,000 0.1%-0.25% Demo Nhóm 2
Fullpage Mobile | 640x320, 375x750 CPM 99,000 90,000 0.2%-0.3% Demo
Fullpage Plus Mobile | 640x640, 375x750 CPM 126,000 115,000 0.2%-0.3% Demo
Synchronized ads Mobile Plus | 640x320, 375x750, 320x500 CPM 125,000 - 0.2%-0.3% Demo
Sponsor Page | 640x680, 640x360,640x1076 CPM 148,000 135,000 0.5% - 1% Demo
POP-UP Mobile | 640x1280 CPM 90,000 81,000 4%-5% Demo
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Super Leaderboard | 980x90 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Leaderboard | 728x90 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Medium rectangle | 300x250 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Skycraper | 160x600 CPM 7,000 6,500 0.03% - 0.05% Demo
Half page | 300x600 CPM 20,000 18,000 0.03% - 0.05% Demo
Sticky | 300x600 CPM 25,000 22,000 0.03% - 0.05% Demo
Article | 660x300 CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Demo Nhóm 2
Hot Half page | 300x600 CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Demo Nhóm 2
Hot half page expand | 300x600 -> 1600x1200 CPM 39,000 35,000 0.04%-0.05% Demo Nhóm 2
Billboard (Top) | 1160x250 CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Demo Nhóm 2
King size mix format (Top, Bottom, Half page, Article, Super midscroll) CPM 33,000 30,000 0.04% - 0.05% Nhóm 2
Hookeye | 450x600 CPM 44,000 40,000 0.1% - 0.2% Demo Nhóm 2
CPM Fullpage | 1160x250, 300x600, 1920x1200 CPM 99,000 90,000 0.2%-0.5% Demo
CPM fullpage PC plus | 1920x1200, 1920x350, 300x600 CPM 137,000 125,000 0.2%-0.4% Demo
Fullpage sticky PC | 1160x250, 300x600, 1920x1000
(Sticky đến cuối trang bài viết)
CPM 125,000 114,000 0.2%-0.5% Demo
Sponsor Page | 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 CPM 148,000 135,000 0.5% - 1% Demo
Slider PC | 1920x1200 CPM 90,000 81,000 0.1%-0.2% Demo
Billboard Expand | 1160x250 => expand 1600x1200 CPM 39,000 35,000 0.05% - 0.1% Demo Nhóm 2
Super Billboard | 1920x450 CPM 70,000 63,000 0.05%-0.25% Demo
Super billboard Plus | 1920x350, 1920 x 1200 CPM 120,000 108,000 0.1%-0.2% Demo
SUPER MIDSCROLL PC | 1280x720 CPM 70,000 63,000 0.1%-0.2% Demo
Popup vertical | 300x385 CPM 22,000 20,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup standard | 300x250 CPM 20,000 18,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup big vertical | 300x600 CPM 31,000 28,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup expandable | 300x250 ->500x300 CPM 27,000 25,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup Fiteye | 370x250 CPM 22,000 20,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup medium rectangle | 475x325 CPM 31,000 28,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup page takeover | 120x250, 300x250, 980x500,300x150 CPM 44,000 40,000 0.1% - 0.2% Demo
Popup large rectangle | 600x400 CPM 49,000 45,000 0.1% - 0.2% Demo Nhóm 2
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Top banner PC-MB
PC: 1160x250 & MB: 640x320
CPM 33,000 30,000 0.1%-0.12% Demo PC
Demo MB
Nhóm 2
Top banner expand PC-MB
PC: 1160x250 (safezone 980x250) => 1600x1200 (safezone 980x500)
MB: 640x320 => 375x750
CPM 39,000 35,000 0.1%-0.12% Demo PC
Demo MB
Nhóm 2
Billboard PC-MB
PC: 1920x450 & MB: 640x640
CPM 60,000 55,000 0.1%-0.2% Demo PC
Demo MB
Nhóm 2
Fullpage PC-MB
PC: 1920x1200, 1160x250, 300x600
MB: 640x320, 375x750
CPM 99,000 90,000 0.2%-0.3% Demo PC
Demo MB
Fullpage Plus PC&MB
PC: 1920x1200, 1920x350, 300x600
MB: 640x640, 375x750
CPM 132,000 120,000 0.2%-0.4% Demo PC
Demo MB
Sponsor Page PC-MB
PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900
MB: 640x680, 640x360,640x1076
CPM 148,000 135,000 0.4%-0.5% Demo PC
Demo MB
Sponsor page layout (PC-MB)
PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900
MB: 640x680, 640x360,640x1076
BÀI 6,000,000 - 0.4%-0.5% Demo PC
Demo MB
Đơn giá không áp dụng chiết khấu
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR
CPM Fullpage | 1920x1200, 1160x250, 300x600 CPM 80.000 60.000 0.3% - 0.5%
Fullpage sticky PC |
1920x1200 (sticky đến cuối trang), 1160x250, 300x600
CPM 114.000 0.3% - 0.5%
Sponsor Page |
1920x1200, 1120x320, 1120x450, 300x600, 300x900
CPM 135.000 115.000 0.5% - 1%
Brand Page | 300x2000 CPM 60.000 45.000 0.1% - 0.2%
Titanium | 1160x250 & 300x600 CPM 40.000 28.000 0.1% - 0.2%
Super Billboard | 1920x450 CPM 70.000 0.05% - 0.25%
Super billboard Plus | Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
CPM 140.000 0.1% - 0.2%
Billboard Expand | 1160x250px => 1160x1200 CPM 35.000 25.000 0.05% - 0.1%
On-Image | 580x120 -> 580x488 CPM 25.000 18.000 0.1% - 0.2%
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
TVC Skipable 15s | 640x360
CPM 100,000 - 0.3% - 1% Demo
TVC Skipable 30s | 640x360
CPM 108,000 - 0.3% - 1% Demo
TVC Super Pre-roll | 640x360
CPM 130,000 - 0.3% - 1% Demo
TVC Expandable pre-roll | 640x360
CPM 130,000 - 0.3% - 1% Demo
Bumper Ad | 640x360
CPM 96,000 - 0.3% - 1% Demo
tbody>
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
iTVC | 640x360
CPM 40,000 36,000 0.1% - 0.3% Demo
Vertical Video | 375x750
CPM 66,000 50,000 0.3% - 0.65% Demo
Catfish video | 320x180 CPM 50,000 45,000 0.1%-0.3% Demo Nhóm 2
iTVC Fiteye popup | 370x250
CPM 27,000 25,000 0.1% - 0.2% Demo
iTVC medium popup | 475x325
CPM 38,000 35,000 0.1% - 0.2% Demo
iTVC popup page takeover | 370x250->980x500
CPM 50,000 45,000 0.1% - 0.2% Demo
iTVC large popup | 640x400
CPM 59,000 54,000 0.1% - 0.2% Demo Nhóm 2
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Ghi chú
Trueview 6s View 110 - 0.1%-0.3% Trueview chạy mix các formats Instream Video; iTVC trên cả PC và Mobile. Format sẽ phụ thuộc vào inventory tại thời điểm chạy chiến dịch.
Trueview 10s View 200 -
Trueview 15s View 260 -
Trueview 30s View 380 -
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Ghi chú
Video package CPM 48,000 - 0.20% Mix Instream PC-MB, in feed PC-MB, in slide PC, iCatfish, vertical video, medium video, masthead PC-MB video
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
Native ad PC
PC: 640x400, Logo 200x200
Title: < 15 ký tự
Sapo: < 90 Ký tự
CPM 25,000 22,000 0.1%-0.2% Demo
Native ad MB
MB: 640x360, Logo 200x200
Title: < 15 ký tự
Sapo: < 90 Ký tự
Demo
Native ad PC -MB CPC CPC 5,000 3,500 Nhóm 1
CPC bidding 2,500 Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu
Native video PC | Video: 640x360
CPM 40,000 36,000 0.2% Demo
Native video MB | Video: 640x360
Demo
Native box PC | 620x400, 475x300, 860x600
CPM 27,000 25,000 0.1%-0.2% Demo Nhóm 2
Native box MB | 468x650, 600x860, 860x600
Demo
Native box PC | 620x400, 475x300, 860x600
CPC 5,500 4,000 Demo
Native box MB | 468x650, 600x860, 860x600
Demo
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Đơn vị tính
(Unit)
PREMIUM
(vnd)
SAFE & ECONOMY
(vnd)
Average CTR Demo Nhóm giá
On-Image PC | 580x120 -> 580x488 CPM 30,000 27,000 0.1% - 0.2% Demo
On-Image MB | 750x200 -> 750x634
Demo
On-image PC Expand | 580x120 (expand 580x488) -> 1600x1200 CPM 36,000 33,000 0.1% - 0.2% Demo
On-image Library PC | 580x488, 580x120, 24x24 CPM 36,000 33,000 0.1% - 0.2% Demo
On-image Library MB | 750x634, 750x200, 36x36 Demo
On-image Library PC - MB CPC CPC 7,000 6,000 0.1% - 0.2% Nhóm 2
On-image Video PC | 640x360 CPM 40,000 36,000 0.1% - 0.2% Demo
On-image Video MB | 640x360 Demo
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Website Tên gọi vị trí
(Adformat)
Kích thước
(Dimension)
Demo Cách tính giá Đơn Giá
(VNĐ)
CTR trung bình
(%)
Ghi chú
Cafef.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 150,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 5/tuần 210,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 5/tuần 90,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 1 640x870 Chia sẻ 5/tuần 75,000,000 0.08 - 0.1
eMagazine Mobile 2 640x870 50,000,000 0.08 - 0.1
Cafebiz.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 45,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 105,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 25,000,000 0.08 - 0.1
Vneconomy.vn Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 20,000,000 0.1 - 0.15
Catfish Banner 300x50 20,000,000 0.1 - 0.3
nld.com.vn Top Banner Mobile 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 10,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 10,000,000 0.08 - 0.1
thanhnien.vn Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 0.08 - 0.15 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
vtv.vn Medium banner 640x320 Chia sẻ 3/tuần 10,000,000 0.02 - 0.04
tuoitre.vn Top Banner Mobile 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 0.05 - 0.08 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
Medium 1 300x250 25,000,000 0.02 - 0.03
Medium 2 300x250 20,000,000 0.02 - 0.03
Medium 3 300x250 15,000,000 0.02 - 0.03
Medium 4 300x250 12,000,000 0.02 - 0.03
Mobile Catfish 640x200 35,000,000 0.02 - 0.03
kenh14.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 150,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 5/tuần 210,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 5/tuần 90,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 70,000,000 0.08 - 0.15
soha.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 35,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 85,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 50,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 40,000,000 0.08 - 0.15
afamily.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 15,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 30,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 25,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 23,000,000 0.08 - 0.15
Giadinh.net.vn Top Banner Mobile 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 8,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 7,500,000 0.08 - 0.15
gamek.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 60,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 27,000,000 0.08 - 0.15
Genk.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 25,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 20,000,000 0.08 - 0.15
Autopro.com.vn Billboard Mobile 640x640 DEMO Độc quyền/ngày 20,000,000 0.15 - 0.2
Chia sẻ 3/tuần 40,000,000
Top Banner Mobile 640x320 Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 0.1 - 0.15
eMagazine Mobile 640x870 10,000,000 0.08 - 0.15

Vneconomy.vn
Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 20,000,000 0.1 - 0.15
Center Banner (300x250) 300x250 10,000,000 0.08 - 0.15
Center Banner (300x500) 300x500 20,000,000 0.08 - 0.15
Catfish Banner 300x50 20,000,000 0.1 - 0.3
Bottom Banner 300x250 10,000,000 0.08 - 0.15
suckhoedoisong.vn Masthead 640x320 DEMO Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 0.1 - 0.15
Center 1 300x250 10,000,000 0.08 - 0.15
Center 2 300x250 8,000,000 0.08 - 0.15
Bottom 300x250 6,000,000 0.08 - 0.1
Website Tên gọi vị trí | Kích thước
(Adformat | Dimension)
Kích thước
(Dimension)
Demo Cách tính giá Đơn Giá (VNĐ) CTR trung bình
(%)
Ghi chú
Cafef.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 340,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 80,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 370,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 88,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 135,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 190,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 180,000,000 0.1
Chia sẻ 5/tuần 255,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 260,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 360,000,000
Top banner Expand
1040x90->1040x250
Chia sẻ 3/tuần 125,000,000 0.05 - 0.07
CPD KingSize 1040x250 Chia sẻ 5/tuần 125,000,000 0.07 - 0.09
Big Rectangle 300x385 75,000,000 0.04 - 0.06
Mini Banner 300x250 40,000,000 0.02 - 0.03
Center banner 700x90 Chia sẻ 5/tuần 55,000,000 0.02 - 0.03
High Banner A 300x600 70,000,000 0.02 - 0.03
High Banner B 300x600 55,000,000 0.02 - 0.03
Cafebiz.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 120,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 45,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 132,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 50,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 45,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 100,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 55,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 130,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 75,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 175,000,000
CPD KingSize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 70,000,000 0.05 - 0.07
Medium Rectangle 300x250 27,000,000 0.05 - 0.07
Big Rectangle 300x385 35,000,000 0.07 - 0.09
Center banner 700x90 27,000,000 0.04 - 0.06
High banner 300x600 45,000,000 0.02 - 0.03
nld.com.vn Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 8,000,000 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 300x250 12,000,000 0.03 - 0.04
Big Rectangle 300x385 12,000,000 0.04 - 0.05
thanhnien.vn Kingsize Masthead 970x250 DEMO Chia sẻ 3/tuần 35,000,000 0.03 - 0.05 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
Top banner 970x90 27,000,000 0.03 - 0.05
Medium Rectangle 1 300x250 25,000,000 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 2 300x250 20,000,000 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 3 300x250 15,000,000 0.03 - 0.04
Center Banner 1 970x90 20,000,000 0.03 - 0.04
Center Banner 2 970x90 10,000,000 0.03 - 0.04
Large Skyscraper 300x600 Độc quyền tuần 70,000,000 0.03 - 0.04
CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
DEMO Độc quyền ngày 70,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 30,000,000
vtv.vn Medium Rectangle 300x250 DEMO Chia sẻ 3/tuần 12,000,000 0.02 - 0.04
Big Rectangle 300x385 15,000,000 0.02 - 0.04
High banner A 300x600 25,000,000 0.02 - 0.04
High banner 300x600 15,000,000 0.02 - 0.04
Sticky 1 300x600 15,000,000 0.02 - 0.04
Sticky 2 300x600 12,000,000 0.02 - 0.04
Sticky 3 300x600 8,000,000 0.02 - 0.04
Medium banner 640x320 10,000,000 0.02 - 0.04
tuoitre.vn Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 20,000,000 0.02 - 0.03 Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
Top Billboard 980x250 30,000,000 0.03- 0.04
Right Banner 1 300x250 30,000,000 0.03 - 0.04
Right Banner 2 300x250 25,000,000 0.01 - 0.02
Right Banner 3 300x250 15,000,000 0.01 - 0.02
Right Banner 4 300x250 10,000,000 0.01 - 0.02
Center banner 980x90 15,000,000 0.01 - 0.02
Footer banner 980x90 5,000,000 0.01 - 0.02
CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
DEMO Độc quyền/ngày 70,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 30,000,000
Kenh14.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 350,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 70,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 385,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 5/ngày 77,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 110,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 155,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 145,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 200,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 185,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 5/tuần 260,000,000
CPD Kingsize 1040x250 Chia sẻ 5/tuần 90,000,000 0.04 - 0.05
High banner A 300x600 60,000,000 0.04 - 0.05
Medium Rectangle A 300x250 Chia sẻ 5/tuần 30,000,000 0.05 - 0.07
Medium Rectangle B 300x250 30,000,000 0.02 - 0.04
Medium Rectangle A+B 300x600 50,000,000 0.02 - 0.03
High banner B 300x600 35,000,000 0.02 - 0.03
soha.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 115,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 40,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 127,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 44,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 40,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 94,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 70,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 160,000,000
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 40,000,000 0.03 - 0.04
Medium Rectangle 300x250 20,000,000 0.03 - 0.04
Big Rectangle 300x385 25,000,000 0.03 - 0.04
High banner 300x600 30,000,000 0.04 - 0.05
Center banner 620x90 12,000,000 0.04 - 0.05
Afamily.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 88,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 30,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 97,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 33,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 20,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 50,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 30,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 50,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 115,000,000
CPD KingSize 1040x250 Chia sẻ 3/tuần 25,000,000 0.03 - 0.05
Medium rectangle 300x250 15,000,000 0.03 - 0.05
Big rectangle 300x385 12,000,000 0.07 - 0.08
Big banner 300x600 18,000,000 0.05 - 0.06
Center banner expand
1160x90 -> 1160x480
18,000,000 0.04 - 0.06
giadinh.suckhoe
doisong.vn
Double Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 10.000.000 0.03 - 0.05
Big Rectangle 300x385 12.000.000 0.03 - 0.05
Medium Rectangle 300x250 10.000.000 0.03 - 0.05
High banner 300X600 20.000.000 0.03 - 0.05
Gamek.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 90,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 32,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 99,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 35,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 50,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 110,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 67,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 155,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 70,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 160,000,000
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 45,000,000 0.04- 0.05
Medium Rectangle 300x250 25,000,000 0.04- 0.05
Big Rectangle 300x385 20,000,000 0.04- 0.05
High banner 300X600 20,000,000 0.02- 0.04
Genk.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 11,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 33,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 12,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 30,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 70,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 40,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 90,000,000
Billboard Premium Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Hot halfpage: 300x600
Độc quyền/ngày 60,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 140,000,000
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 30,000,000 0.04- 0.05
Medium Rectangle 300x250 20,000,000 0.04- 0.05
Big Rectangle 300x385 20,000,000 0.02- 0.04
High banner 300X600 20,000,000 0.02- 0.04
Autopro.com.vn CPD FULL HOMEPAGE PLUS
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
(*) kích thước top cao 90px
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 25,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 10,000,000
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM
Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px
Background Sticky
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 DEMO Độc quyền/ngày 28,000,000 0.1 - 0.2
Chia sẻ 3/ngày 12,000,000
Billboard 1920x450 DEMO Độc quyền/ngày 15,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 35,000,000
Billboard Plus Billboard: 1920x350
Background: 1920 x 1200
Độc quyền/ngày 20,000,000 0.08 - 0.1
Chia sẻ 3/tuần 45,000,000
CPD Kingsize 980x250 Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 0.04- 0.05
Medium Rectangle 300x250 10,000,000 0.04- 0.05
Big Rectangle 300x385 10,000,000 0.02- 0.04
High banner 300X600 10,000,000 0.02- 0.04

Vneconomy.vn
Top Banner (Share3) 1100x250 DEMO Chia sẻ 3/tuần 45,000,000 0.06 - 0.08 Không áp dụng
Top Banner (Độc quyền) 80,000,000 0.06 - 0.08
Hot Banner 300x500 35,000,000 0.04 - 0.06
Right banner 1 300x500 20,000,000 0.04 - 0.06 Áp dụng chính sách mua 1 tặng 1 đến 31/12/2022
Right banner 2 300x500 20,000,000 0.04 - 0.06
Right banner 3 300x500 20,000,000 0.04 - 0.06
Center banner 1 980x90 20,000,000 0.03 - 0.05
Center banner 2 980x90 20,000,000 0.03 - 0.05
Center banner 3 980x90 20,000,000 0.03 - 0.05
Center banner 4 980x90 20,000,000 0.03 - 0.05
Bottom Banner 1100x250 15,000,000 0.03-0.04
Vietnamnet.vn Top banner 980x90 DEMO Chia sẻ 3/tuần 80,000,000 0.06 - 0.08
Masthead 1100x250 85,000,000 0.06 - 0.08
Medium Rectangle 1 300x250 80,000,000 0.03- 0.05
Medium Rectangle 2 300x250 75,000,000 0.03- 0.05
Center Banner 1 980x250 85,000,000 0.03- 0.05
Big Banner 1 300x600 80,000,000 0.03- 0.06
Big Banner 2 300x600 70,000,000 0.03- 0.06
Center Banner 2 980x250 65,000,000 0.03- 0.05
Big Banner 3 300x600 55,000,000 0.03- 0.05
Center Banner 3 980x250 50,000,000 0.03- 0.05
Bottom Banner 980x250 45,000,000 0.03- 0.05
suckhoedoisong.vn Masthead 1110x100 DEMO Chia sẻ 3/tuần 15,000,000 0.06 - 0.08
Background U 2000x1080 20,000,000
Right 1 300x600 12,000,000 0.03- 0.06
Right 2 300x600 10,000,000 0.03- 0.06
Right 3 300x250 8,000,000 0.03- 0.05
Right 4 300x250 6,000,000 0.03- 0.05
Right 5 300x250 5,000,000 0.03- 0.05
Center 1 970x250 12,000,000 0.03- 0.05
Center 2 970x250 10,000,000 0.03- 0.05
Bottom 970x250 8,000,000 0.03- 0.05
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount. (Riêng đơn giá Thanhnien, tuoitre đã bao gồm 10% VAT)
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Vui lòng đặt Booking trước tối thiểu 01 tuần để đảm bảo quảng cáo vẫn còn trống
- Danh mục ở trên mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể lựa chọn Website và Chuyên mục theo yêu cầu
MEGA CONTENT
MEGA CONTENT
GÓI MEGA
MEGA PACKAGE
Kích thước (px)
Dimensions (px)
Nền tảng
Platform
Giá (VNĐ - chia sẻ 3/tuần)
Quotation (VND - Share 3/week)
Est. CTR
Est. CTR
Ghi chú
Note
TIN TỨC CHÍNH LUẬN/GENERAL NEWS
Tin tức chính luận Billboard 1920x450 PC 225,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 250,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 115,000,000 0.07 - 0.08%
Big Rectangle 300x385 70,000,000 0.05 - 0.07%
Medium Rectangle 300x250 50,000,000 0.05 - 0.06%
Article banner 600x250 35,000,000 0.1 - 0.2%
KINH DOANH TÀI CHÍNH/FINANCE - BUSINESS
Kinh doanh tài chính Billboard 1920x450 PC 280,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 320,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 145,000,000 0.07 - 0.1%
Big Rectangle 300x385 90,000,000 0.02 - 0.04%
Medium Rectangle 300x250 70,000,000 0.02 - 0.04%
Article banner 600x250 50,000,000 0.03 - 0.04%
Article banner 320 x 500 Mobile 55,000,000 0.2 - 0.4%
BẤT ĐỘNG SẢN/REAL ESTATE
Bất động sản Billboard 1920x450 PC 235,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 265,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 120,000,000 0.15 - 0.25%
Big Rectangle 300x385 60,000,000 0.04 - 0.07%
Medium Rectangle 300x250 50,000,000 0.03 - 0.05%
Article banner 600x250 35,000,000 0.3 - 0.4%
Article banner 320 x 500 Mobile 35,000,000 0.2 - 0.4%
SỨC KHỎE/HEATH
Sức khỏe Billboard 1920x450 PC 85,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 95,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 45,000,000 0.06 - 0.07%
Big Rectangle 300x385 27,000,000 0.05 - 0.06%
Medium Rectangle 300x250 23,000,000 0.04 - 0.05%
Article banner 600x250 18,000,000 0.07 - 0.1%
GIA ĐÌNH - PHỤ NỮ/FAMILY - WOMEN
Gia đình - Phụ nữ Billboard 1920x450 PC 78,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 88,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 40,000,000 0.05 - 0.07%
Big Rectangle 300x385 29,000,000 0.05 - 0.07%
Medium Rectangle 300x250 24,000,000 0.05 - 0.07%
Article banner 600x250 19,000,000 0.1 - 0.2 %
Top banner 640x320 MOBILE 50,000,000 0.2 - 0.3%
Inpage fullscreen 640 x 1280 55,000,000 0.5% - 0.7%
Article banner 320 x 500 30,000,000 0.2 - 0.4%
Ô TÔ - XE MÁY/CAR AND MOTORCYCLE
Ô tô - Xe máy Billboard 1920x450 PC 80,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 90,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 40,000,000 0.06 - 0.08%
Big Rectangle 300x385 25,000,000 0.05 - 0.06%
Medium Rectangle 300x250 17,000,000 0.04 - 0.06%
Article banner 600x250 13,000,000 0.03 - 0.05%
Top banner 640x320 MOBILE 25,000,000 0.2 - 0.3%
Inpage fullscreen 640 x 1280 30,000,000 0.5% - 0.7%
Article banner 320 x 500 15,000,000 0.2 - 0.4%
THỂ THAO/SPORT
Thể thao Billboard 1920x450 PC 120,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 135,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 60,000,000 0.06 - 0.08%
Big Rectangle 300x385 35,000,000 0.05 - 0.05%
Medium Rectangle 300x250 25,000,000 0.04 - 0.05%
Article banner 600x250 20,000,000 0.3 - 0.4%
CUỘC SỐNG SỐ/DIGITAL LIFE
Cuộc sống số Billboard 1920x450 PC 105,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 120,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 55,000,000 0.06 - 0.07%
Big Rectangle 300x385 30,000,000 0.05 - 0.06%
Medium Rectangle 300x250 25,000,000 0.04 - 0.05%
Article banner 600x250 18,000,000 0.3 - 0.4%
GIÁO DỤC/EDUCATION
Giáo dục Billboard 1920x450 PC 70,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 80,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 36,000,000 0.06 - 0.07%
Big Rectangle 300x385 20,000,000 0.04 - 0.06%
Medium Rectangle 300x250 15,000,000 0.04- 0.05%
Article banner 600x250 12,000,000 0.3 - 0.4%
Top banner 640x320 MOBILE 40,000,000 0.2 - 0.3%
Inpage fullscreen 640 x 1280 50,000,000 0.5% - 0.7%
Article banner 320 x 500 20,000,000 0.2 - 0.4%
DU LỊCH/TRAVEL
Du lịch Billboard 1920x450 PC 25,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 35,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 15,000,000 0.05 - 0.07%
Big Rectangle 300x385 9,000,000 0.05 - 0.07%
Medium Rectangle 300x250 7,000,000 0.05 - 0.07%
Article banner 600x250 4,000,000 0.05 - 0.07%
THỜI TRANG - LÀM ĐẸP/FASHION - BEAUTY
Thời trang - Làm đẹp Billboard 1920x450 PC 95,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 105,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 48,000,000 0.06 - 0.07%
Big Rectangle 300x385 30,000,000 0.04 - 0.05%
Medium Rectangle 300x250 25,000,000 0.03 - 0.05%
Article banner 600x250 20,000,000 0.3 - 0.4%
GIẢI TRÍ - GIỚI TRẺ/ENTERTAINMENT - YOUTH
Giải trí - Giới trẻ Billboard 1920x450 PC 210,000,000 0.1-0.15% Billboard và Fullpage chỉ chạy trên 1 số site nhất định. Sẽ không hiển thị trên các nội dung tài trợ của nhãn hàng hoặc nội dung Hot trends.

Billboard and Fullpage only display on certain sites. Not display on brand sponsored content or Hot trends content
Fullpage 1920x1200, 1160x250, 300x600 240,000,000 0.1-0.2%
KingSize 980x250 108,000,000 0.06 - 0.08%
Big Rectangle 300x385 75,000,000 0.05 - 0.07%
Medium Rectangle 300x250 65,000,000 0.04 - 0.06%
Article banner 600x250 40,000,000 0.04 - 0.05%
Lưu ý:
- Báo giá Áp dụng từ: 01/04/2022
- CPD theo chuyên mục, không bao gồm nội dung Hot trends
- Báo giá chưa bao gồm VAT và chiết khấu.
- Chỉ số Average CTR dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Vui lòng đặt Booking trước tối thiểu 01 tuần để đảm bảo quảng cáo vẫn còn trống
- Danh mục ở trên mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể lựa chọn Website và Chuyên mục theo yêu cầu